ארבעת היסודות בקלפי הטארוט

ארבעת היסודות בפריסה בקלפי הטארוט

 

כידוע, נחלקת חבילת קלפי טארוט סטנדרטית בת שבעים ושמונה קלפים, לעשרים ושניים קלפי ארקנה בכירה וחמישים ושישה קלפי ארקנה משנית. חמישים ושישה קלפי הארקנה המשנית נחלקים חלוקה נוספת לארבע סדרות משניות על פי ארבעת היסודות: יסוד האדמה- סדרת המטבעות, יסוד המים- סדרת הגביעים, יסוד האש- סדרת המטות ויסוד האוויר- סדרת החרבות.

נהוג לחלק את ארבעת היסודות חלוקה משנית ליסודות בעלי אופי זכרי ויסודות בעלי אופי נקבי:

האש והאוויר, הם היסודות הזכריים ומצביעים על פעילות זכרית. ניתן לראות את יסוד האש המאופיין על ידי המוט ויסוד המאוויר המאופיין על ידי החרב, שניהם פונים כלפי מעלה וצורתם אקטיבית. לעומתם, המים והאדמה הם בעלי אופי נקבי: יסוד המים מאופיין על ידי הגביע, המסמל את ההכלה הנשית, ויסוד האדמה מאופיין על ידי המטבע העגול, המסמל את הבגרות הנשית.

ניתן לראות כי שני היסודות הזכריים פועלים על הטווח הקצר, על פני השטח (המטות והחרבות) מה שמראה על פעלתנות לעומת היסודות הנקביים שפועלים לטווח הארוך (הגביעים והמטבעות), שהם פסיביים יותר.

מתוך 2 היסודות הזכריים, האש מוחצן (ביטוי) והאוויר מופנם (מחשבה) ומתוך 2 היסודות הנקביים, המים מופנם (רגש) והאדמה מוחצן (פיזי).

ארבעת האסים מייצגים את הפוטנציאל של כל יסוד:

המוט והחרב פונים כלפי מעלה ומסמלים את האקטיביות הזכרית, הפעולה שבאה ליידי ביטוי בהן היא הושטת היד עם היסוד כלפי חוץ, פעולה שגירויים מבחוץ מניעים אותה, פעולה אימפולסיבית. לעומתם, הגביע והמטבע מושטים על כף היד ומבטאים פעילות רכה יותר. הכף מושטת כלפי פנים ומעידה על פעולה פסיבית, נשית.

ארבעת היסודות מסמלים חלקים שונים בחייו של האדם השואל את הקלפים, ובדרך כלל מעידים על אירועים יומיומיים המעסיקים אותו:

האדמה- סדרת המטבעות תצביע על המשאבים הפיזים המצויים בידיו של השואל: מעמד חברתי, כלכלה, הגוף הפיזי ומראה חיצוני. המטבעות מצביעים על מה שיש, הבסיס הפיזי עליו בנויים חייו של השואל.

האש- סדרת המטות תצביע על דרך הביטוי של השואל: יצר ויצירתיות, כושר ביטוי עצמי ויחסים עם הסביבה. המטות מצביעים על מה האדם עושה עם המשאבים שעומדים לרשותו בסדרת המטבעות, כיצד הוא מבטא עצמו.

המים- סדרת הגביעים תצביע על עולם הרגש של השואל: הרגשות, התקוות והפחדים. הגביעים מצביעים על מה שמסתתר בנבכי נפשו של האדם, מה הוא מרגיש ומה מצבו בתחום הרגש.

האוויר- סדרת החרבות תצביע על עולם השכל של השואל: מחשבות, דרכי פעולה חשיבה. החרבות מצביעות על הלכי הרוח שמלווים אותו, מה הוא חושב וכיצד הוא פועל בתחום החשיבה.

בתוך ארבעה עולמות אנו חיים: עולם השכל (יסוד האוויר, סדרת החרבות), העולם הפיזי (יסוד האדמה, סדרת המטבעות), עולם העשייה (יסוד האש, סדרת המטות) ועולם הרגש (יסוד המים, סדרת הגביעים). ארבעה עולמות אלה הם כמו ארבע פינות, ארבע אבני בניה המרכיבות את האדם השלם. ארבעת היסודות אם כך, מתארים סיטואציות יומיומיות המעסיקות את השואל, אם בתחום הממון (מטבעות), עשייה (מטות), רגש (גביעים) או מחשבה (חרבות).

המודעות מכילה מרכיב נוסף- סינרגיה בין ארבעת היסודות לאלמנט חמישי. היסוד החמישי אינו קיים בחלוקה של המיסטיקה המערבית, יש הקוראים לו אתר/ חשמל. בתורת היסודות הסינית יש הפרדה בין אש פיזית, שהיא העץ, ואש רוחנית, שהיא הניצוץ, האלמנט החמישי. מימד זה יכול להיות מוגדר גם כאמונה, היא רשת התפיסות עליהן מבוסס עולמנו; המאפשרת יצירת מציאות חדשה, בכל שינוי שחל בתפיסות שלנו. תהליכי מודעות אלה משוייכים לאלמנט החמישי, והם באים לידי ביטוי באמצעות הארקנה הבכירה בקלפי הטארוט.

בקריאה בקלפים, יש לשים לב לאיזון בין היסודות המרכיבים את הפריסה:

כאשר אדם שואל על עניני רגש, נצפה למצוא קלפים מייסוד המים (סדרת הגביעים), כאשר אדם שואל על ענייני קריירה ורכוש, נצפה למצוא קלפים מייסוד האדמה (סדרת המטבעות) וכך הלאה. במקרה שחסר איזון בין נושא השאלה לאופיים של הקלפים שיצאו בפריסה, הדבר יכול להצביע על חוסר איזון אצל השואל בבואו לטפל בנושא זה בחייו. קלפים מן הארקנה הבכירה יתארו את דפוסי ההתנהגות בחייו של אדם זה המביאים לחסימה כזו או אחרת בייסוד החסר, והם יצביעו על הדרך לפתרון הבעיה שחוזרת על עצמה בצורות שונות בחייו של השואל.

לדוגמה:

חנן, סטודנט לתואר שלישי ועובד בעבודות חלקיות באוניברסיטה. חנן מתקיים ממלגה צנועה, ומדי פעם הוריו מכסים את חובותיו אליהם הוא נקלע בשל הכנסתו הזעומה. חנן מחפש חלון הזדמנויות לעבודה נוספת באוניברסיטה או מחוצה לה, שתכיר בכישוריו ותתגמלו בהתאם.

חנן שאל: "מה ההתפתחות הצפויה במצבי הכלכלי בשלושת החודשים הקרובים?"

הקלפים שיצאו בפריסה: אביר הגביעים, שבעה מטות, שלושה מטות, הקוסם ושמונה גביעים.

על פי הפריסה, ניכר חוסר בייסוד האדמה שמצביע על המשאבים הפיזיים המצויים בידיו של חנן. לעומתו, הפריסה נשלטת על ידי יסודות המים (אביר ושמונה גביעים) והאש (שבעה ושלושה מטות), המתארים את רגשותיו של חנן ויכולות הביטוי שלו. יסוד האוויר מיוצג על ידי קלף הקוסם מן הארקנה הבכירה, ואינו משתתף פעיל בפריסה אלא בא לתאר את השיעור הכולל אותו עובר חנן בנושא זה.

הקלפים מצביעים על כך שלא צפוי שיפור ממשי במצבו הכלכלי של חנן בקרוב, ומייעצים לו לבצע עבודת הכנה שתשפר את מעמדו המקצועי. מתוך שני היסודות השולטים בפריסה, על חנן להשתמש בייסוד האש המצביע על יצירתיות ויכולת ביטוי אישית ומקצועית ולהוריד מהשפעת יסוד המים הרגשי בתחום המקצועי בחייו.

שני הקלפים מייסוד האש שהופיעו בפריסה- שבעה מטות ושלושה מטות, מצביעים על מאבקי כוח בהם ידו של חנן נמצאת על העליונה מבחינה מקצועית. הקלפים ממליצים לחנן להמשיך ולהשקיע מאמץ על מנת להבהיר את מצבו המקצועי בקלף שבעה מטות. כמו כן, יש לשים דגש על תחום הלימודים ולהשתמש במיומנויות שצבר עד כה, משום שניכר כי חנן יכול להתקדם מבחינה אקדמאית בקלף שלושה מטות.

שני הקלפים מייסוד המים שהופיעו בפריסה- אביר הגביעים ושמונה גביעים, מצביעים על כך שהמעורבות הרגשית מפריעה לחנן להתפתח ועליו לדעת לנטרל אותה על מנת להצליח לבסס את מעמדו. יש לצאת מנקודת המוצא הוותרנית והמתחשבת בה חנן מגיע לפריסה בקלף אביר הגביעים, שכן אם ימשיך בכיוון זה צפויה לו אכזבה רגשית והרהורי עזיבה המתבטאים בקלף שמונה גביעים המסכם את הפריסה.

קלף הקוסם מצביע על שיעור באסרטיביות אותו חנן עובר בתחום המקצועי בחייו. חנן, המיוצג על ידי הקוסם, הוא אדם בעל יכולות גבוהות במיוחד אותן הוא יכול לנצל על מנת לכוון את הסביבה לטובתו. קלף הקוסם מסמל התחלה חיובית בעלת אופי זכרי שאליה חנן צריך להתחבר על מנת להתפתח מבחינה מקצועית: עליו לתת יותר ביטוי לאגו, ליכולת הנהגה והדרכה הטמונה בו ולכשרונו להקסים את הסובבים אותו. נטייתו של חנן לוותר על עצמו לטובת הסביבה בקלף המוצא (אביר הגביעים) עומדת כנגדו, ועליו ללמוד להשתמש בתכונותיו הפוליטיקאיות של קלף הקוסם (ושבעת המטות) לטובתו. קלף הקוסם מכוון את חנן להשתמש בכישוריו על מנת לקבל משרה בתוך תחומי האוניברסיטה, ומסמל עמדה של מרצה או מתרגל בה חנן יכול ללמד ולהשפיע על תלמידיו.

 

קישור ישיר למאמר: http://reshef-keshef.co.il/ארבעת-היסודות-בקלפי-הטארוט

 

3 תגובות
 1. רשף כשף
  תודה על הניתוח המעניין ועל המידע.
  מרחיב אופקים ומאפשר זוויות חדשות
  לראייה

  כל טוב
  אורנה- אימון תודעתי וטארוט

  התגובה שלך מ אורנה
 2. רשף יקרה
  כרגיל שיתוף מכל הלב
  שתהיה לך שנה נהדרת
  אורנה- אימון תודעתי וטארוט

  התגובה שלך מ אורנה
 3. בשמחה ואהבה יקירתי.

  התגובה שלך מ רשף כשף

*שם

*דוא"ל (לא יפורסם)

אתר