הפריסה הזוגית

הפריסה הזוגית

 

פריסה זוגית היא פריסה שמתבססת על מערכת יחסים שבה קיימים שני צדדים: אם ובת, כלה וחותנת, אח ואחות, חבר וחברה, בעל ואישה, עובד ומעביד וכך הלאה. כל אחד מהצדדים במערכת היחסים יכול לראות את מערכת היחסים בצורה שונה מהצד השני ולכל צד יכולות להיות ציפיות, שאינן חייבות לבוא בהתאמה לציפיות של הצד השני. כאשר השואל מגיע לשאול את הקלפים על מערכת יחסים בחייו, הוא מגיע מתוך קושי או בעיה שלעיתים נובעת מחוסר התאמה או חוסר הבנה בין הגישה שלו לגישה של הצד השני. באופן עקרוני קיים שוני טבעי בין גישות שני צדדים בכל מערכת יחסים, שכן מדובר בשני אנשים שונים שעברו חוויות אחרות בחייהם ופיתחו מערכת של תובנות ורצונות משלהם, שהיא באופן טבעי, שונה בין אדם למישנהו.

מטרת הפריסה הזוגית היא להראות לשואל את המציאות הקיימת בצורה אובייקטיבית במערכת היחסים בה הוא נמצא. כמו כן, הפריסה נועדה לתת עצה מעשית כיצד לפעול על מנת לשפר את מצבו של השואל, על רקע הקושי שהוא מעלה בפני הקלפים. לעיתים התוצאה שבאה לידי ביטוי בקלף האחרון, תלויה במימוש העצה ולכן היא אינה מוגבלת בזמן אלא בפעולת המימוש עצמה. מימוש העצה תלוי ביכולת של השואל להבין את העצה ולפעול על פיה, דבר שתלוי בצורה משמעותית בדרך שבה הקורא בקלפים מתרגם את העצה לשואל ונותן לו כלים ודוגמאות כיצד הוא יכול לממש אותה בחייו.

הפריסה, מן הסתם, מתבצעת רק עבור אחד הצדדים במערכת היחסים הנידונה ולכן הקלף שמייצג את הצד השני מתורגם לנטייתו של הצד השני לפעול במסגרת הקיימת. אין להניח מכך שניתן לצפות מראש כיצד יפעל הצד השני בעתיד, אלא מדובר בפעולה שהוא נוטה לעשות בכל מקרה בהווה של מציאות חייו, בהקשר של מערכת יחסים זו. כמו כן, מומלץ לא להניח מראש הנחות שמתרגמות את מעשי הצד השני לרגשות או רצונות (אוהב או שונא, מעוניין או לא מעוניין), שכן הרגשות והרצונות של כל אדם מבוססות על מערכת אישית של תובנות, שהיא שונה בין אדם למישנהו, במיוחד בין גברים לנשים.

בנוסף, הפריסה הזוגית מתמקדת בשואל ובקשיים שלו בכל מערכת יחסים שבה הוא נמצא מול אדם אחר בחייו. לא נהוג לפרוס אותה על קבוצת אנשים שאיתה מתמודד השואל (למשל- קבוצת האנשים בעבודה, בלימודים, במשפחה), שכן כל קבוצה מורכבת מיחידים בעלי דעות שונות, גישות שונות ודרכי פעולה שונות זה מזה. במקרה של התמודדות מול קבוצת אנשים, מומלץ לבחור את האדם שמולו השואל מבצע את מירב התקשורת בקבוצה, או באדם שנחשב על פי כל כמנהיג של הקבוצה (מנהל ישיר, אם או אב, מורה או כל אדם שהקבוצה רואה בו כמנהיג).

הפריסה מורכבת משישה קלפים שנפרסים בצורה של פירמידה הפוכה:

 

עמדות הקלפים בפריסה:

• השורה הראשונה שמכילה את שלושת הקלפים הראשונים, מתארת מצב נתון של מערכת היחסים בהווה:

1. השואל: הקלף מצביע על מה שהשואל מביא למערכת היחסים, התרומה שלו למערכת, המצב היחסי שלו לעומת הצד השני

2. הצד השני: הקלף מצביע על מה שהאדם השני מביא למערכת היחסים, התרומה שלו למערכת, המצב היחסי שלו לעומת השואל.

במצב של איזון, יהיה יחס של השלמה בין קלפים אלה.

לדוגמה: במקרה שהשואלת היא אישה המיוצגת על ידי קלף בעל אופי נשי (למשל מלכה), והשואל שהוא גבר המיוצג על ידי קלף בעל אופי גברי (למשל מלך), הרי שהמערכת מאוזנת בתכונותיה הזכריות והנקביות. לעומת זאת, גם מערכת מאוזנת בתכונה זכרי/נקבי יכולה לא להיות מאוזנת בתכונות רבות אחרות, כמו חוסר איזון של יסודות, חוסר איזון ביחסי הכוח של הקלפים (ארקנה בכירה לעומת ארקנה משנית) ועוד.

באופן טבעי, כאשר יש קושי מסויים שבגללו בא השואל לפרוס בקלפים, אנו מצפים שיבוא לידי ביטוי בפריסה בצורה של חוסר איזון. המטרה בשני קלפים אלה היא לעלות על אופיו של חוסר איזון זה. כדאי לתת תשומת לב מיוחדת להקבלה בין אופי מערכת היחסים המדוברת ובין אופי חוסר האיזון המתקבל בין שני קלפים אלה.

3. מה שביניהם: הקלף מצביע על הערבוב האנרגתי שנוצר כתוצאה ממערכת היחסים בין שני אנשים אלה. גם כאן חשוב לעמוד על ההקבלה בין אופי המערכת (יחסי עבודה, משפחה, חברות) לאופי הערבוב האנרגתי (היסוד, אופי הקלף, מאיזה אדם מבין השניים הוא יותר מושפע).

• השורה השניה שמכילה את שני הקלפים הבאים, מתארת את ההמלצות לשואל:

4. בעד: הקלף מצביע על הפעולה אותה מומלץ לשואל לנקוט. כאן יבואו לידי ביטוי המעשים או התכונות שיקדמו את השואל לכיוון שיעזור לו לפתור את הקושי, או אנשים שיוכלו לעזור לו להתקדם בנושא זה.

5. נגד: הקלף מצביע על הפעולה ממנה מומלץ לשואל להמנע. כאן יבואו לידי ביטוי המעשים או התכונות שיפריעו לשואל לפתור את הקושי, או אנשים שעומדים בדרכו בנושא זה.

• השורה האחרונה שמכילה קלף אחד, מתארת את התוצאה המסתברת ביותר, שיכולה להתקבל מפעולות השואל:

6. הצעד הבא: הקלף נועד להכין את השואל להתרחשות הבאה בה הוא עתיד להיתקל, או לאירוע הבא העומד להתרחש בחייו בנושא זה. יש מקרים שבהם בצעד הבא השואל אינו צפוי להשיג את המטרה אליה הוא חותר במערכת הזוגית ולכן עליו להיות מוכן להתמודדות ארוכת טווח. במקרים אחרים יוכל השואל להשיג את מטרתו רק אם יפעל על פי העצה ולכן חשוב לתת לו את הכלים לבצע את העצה בצורה הטובה ביותר.

 

לדוגמה:

גלית, בחורה בשנות השלושים לחייה, ביקשה עצה כיצד לשפר את הקשר הרגשי במערכת היחסים עם אביה.

הקלפים שהתקבלו בפריסה:

 

פירוש הקלפים שיצאו בפריסה:

מצב נתון:

גלית המיוצגת על ידי קלף תשעה גביעים, היא בחורה שרגילה לקבל כל מה שנפשה חפצה מאביה, המיוצג על ידי קלף הקוסם. אביה, כמו הקוסם, משרה אווירה שהוא כל-יכול וגם כאשר המצב אינו כזה, הוא נוהג להגשים את כל משאלות ליבה ולא להשאירה מחוסרת. במערכת יחסים זו, האב הוא הנותן וגלית היא המקבלת. עם זאת, נראה שהביטוי לנתינה מגיע בצורה כלכלית על ידי קלף מיסוד האדמה שנמצא ביניהם- שבעה מטבעות. קלף שבעה מטבעות מדבר גם על קושי כלכלי, ובמקרה הזה ייתכן שמדובר על הקושי של שני הצדדים להמשיך לקיים את הנתינה הכלכלית ללא בסיס רגשי מתאים.

המלצות:

הקלפים ממליצים לגלית ליצור אינטרקציה על בסיס של שיתוף בדברים חיוביים שמתרחשים בחייה, מה שבא לידי ביטוי בקלף השמש בעמדת הבעד. קלף השמש מסמל את אנרגיית החיים הראשונית, אור, שמחה ושיתוף. אביה רוצה לראות אותה מאושרת, בלי קשר לכמות המטבעות שהוא שם בידיה. בנוסף, ניכר בקלף שמונה חרבות שנמצא בעמדת הנגד, שגלית קושרת את עצמה להתחייבויות רבות מחוץ לבית ואינה מגיעה מספיק לביקורים בבית הוריה. ההמלצה כאן היא לבקר יותר, להראות נוכחות ולהיות שותפה פעילה למה שמתרחש בתוך המשפחה.

תוצאה:

כתוצאה מכך הקלפים צופים שגלית תרגיש יותר נוח להמשיך לקבל את כמות המטבעות המורעפת עליה, שבאה לידי ביטוי בקלף תשעה מטבעות בצעד הבא.

 

קישור ישיר למאמר: http://reshef-keshef.co.il/הפריסה-הזוגית

 

2 תגובות
 1. איך מבצעים פריסה זוגית דרכך

  התגובה שלך מ אושרית ידומי
 2. כדי לבצע פריסות דרכי יש לקבוע פגישת ייעוץ .
  מצורף קישור לפגישת ייעוץ:
  http://reshef-keshef.co.il/tarot-meeting?no_redirect=true
  בברכה, רשף כשף

  התגובה שלך מ reshef

*שם

*דוא"ל (לא יפורסם)

אתר