חלומות


 
 
 
 

שפת החלומות היא שפת סמלים.

מילותיה של שפה זו, מועברות כסרט

המכיל סמלים וצפנים מתת המודע.

 

פירוש חלומות הוא תרגום של הסמלים

למילים, ביטויים ומשפטים

ושילובם כתובנות בחייו של החולם.

פיענוח המסר שנשלח מתת המודע, בעת החלימה.

 
 
 
לקריאת מאמרים בנושא חלומות